สนพ.ทหาร

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
banner2
k7 4 57
k7 3 57
การประชุมวิชาการทางการแพทย์...
สน พ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Conference เรื่อง "ยาเบาหวานใน สนพ.ยบ.ทหาร" บรรยายโดย ร.ต.หญิง ชนิดา  บัญญัติ เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)


k6 4 57


พิธีประดับยศให้กับข้าราชการ...
พลตรี สมชาย ว่องไวพานิช ผอ.สนพ. ยบ.ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สนพ.ยบ. ทหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศ เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้ง- วัฒนะ)
 
k7 2 57 การประชุมวิชาการทางการแพทย์...
สน พ.ยบ.ทหาร จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Conference เรื่อง "ทบทวนการใช้ยา Ezetrol" บรรยายโดย น.อ.ธราธร  รัตนเนนย์ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒๐๐  ณ  ห้องประชุม อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ)


ข่าวประชาสัมพันธ์

2013032573827เรียนผู้ใช้บริการ

      กองทันตกรรม จะเปิดให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน ทุกวันพูธ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ เริ่มเปิดให้บริการเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ และไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง