สนพ.ทหาร

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
hader4 hader2 hader3
วสาร & กิจกรรม
K12 2
งานวันสถาปนา ยบ.ทหาร...
พลตรี สมชาย ว่องไวพานิช ผอ.สนพ.ยบ. ทหาร  และข้าราชการ สนพ.ยบ.ทหาร ร่วมงานวันสถาปนา ยบ.ทหาร ครบรอบ ๒๓ ปี และรับการตรวจเยี่ยมจาก ผบ.ทสส. ณ ยบ. ทหาร เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
K12 1
กิจกรรม Big Clearning Day...
สนพ.ยบ.ทหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สนพ.ยบ.ทหาร เพื่อดำเนินกิจกรรม ๕ส. และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย  ณ อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
k1 1
วันเด็กแห่งชาติ บก.ทท. ปี ๒๕๕๗
สน พ.ยบ.ทหาร ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของ บก.ทท. โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการ และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ณ ลานอเนก- ประสงค์ บก.ทท.เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

2013032573827เรียนผู้ใช้บริการ

      กองทันตกรรม จะเปิดให้บริการทางทันตกรรมจัดฟัน ทุกวันพูธ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ เริ่มเปิดให้บริการเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ และไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง