เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร 

2218 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800

โทร. 025721000 ต่อ 5856025

สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

127 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร.02 575 6409