เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

K11 8 63

 

สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ร่วมบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยมกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา (๑๒ ส.ค.) และในสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID -19 ที่โลหิตสำรองขาดแคลน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ