เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

K12 10 63

 

 สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ดำเนินจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ กรุณาตรวจเยี่ยมกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (๑๓ ต.ค.) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐-๑๕๓๐ ณ สโมสร  กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ