เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

K23 12 63

 

สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑๑๐ ณ โรงอาหาร กองบัญชาการกองทัพไทย