เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

K16 2 64

 

16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (4) และคุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยม กำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมาฆบูชา และในสถานการณ์ การแพร่ระบาด COVID - 19 ที่โลหิตสำรองขาดแคลนตามโครงการกองทัพไทย ร่วมใจ บริจาคโลหิตแก้วิกฤติ COVID – 19 ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย